Belpech, portál kostela Saint-Sernin

Restaurování románského portálu kostela Saint-Sernin v Belpech  – praktická stáž Erasmus 2010

Lokalizace památky: Francie, Kraj: Midi-Pyrénées, Okres: Haute-Garonne, Město: Belpech

Údaje o památce

Autor: Neznámý
Datace: přelom 12. a 13. století
Materiál/technika: vápenec, pískovec / sekaný
Popis díla: Jednoduchý jednolodní kostel z přelomu 12. a 13. století, který byl na počátku 14. století prodlouţen o gotickou část s deseti kaplemi patří do „Toulouského okruhu“, který je charakteristický absencí tympanonu, tzv. zvonovou zdí a ikonografickým programem. (Mučení svatého Petra a Saturnina na
basreliéfech , dále zvířata, ptáci a draci v archivoltách a na hlavicích.
Předchozí známé restaurátorské zásahy: V roce 1855 navštívil Belpech Viollet-le Duc a jit roku 1900 portál zrestauroval sochař objednaný místní radnicí.

Údaje o akci

Termín akce: restaurátorské práce probíhaly v průběhu července a srpna 2010
Restaurátorské práce provedli: Šárka Voláková DiS. pod vedením: Agata Dmochowska-Brasseur (Atelier Jean-Loup Bouvier, Rue du Ponant, Les Angles, Avignon, France)

Problematika a hlavní typy poškození

 • erozní poruchy kamene – zejména vápencehavarijní stav zvířecích hlaviček pod horní římsou
 • biologické napadení řasami a lišejníky , ptačí trus , vosí hnízda
 • povrchové zčernalé krusty s nesoudrţným materiálem pod nimi
 • praskliny a trhliny
 • problematika prezentace nesourodých tvarů a zabarvení – bělostné vápence z novodobých oprav v kontrastu s omletými zašlými tvary původní modelace

Průběh prací

 • předčištění, prekonsolidace Primalem a injektáţ v systému PLMI (KREMER)
 •  čištění mechanicky skalpely, mikroabrazí a kartáčky, odstraňování biologického povlaku, holubího trusu a vosích hnízd
 • zajištění havarijních partií (přelep), konsolidace v systému Wacker
 • dočištění tmavých krust mikroabrazivní metodou
 • pouze lokální, zajišťující plastická (PLMS) a barevná retuš (pigmenty + PRIMAL AC33)

Seznam použitých materiálů

 • PREKONSOLIDACE: Primal AC33 5%, injektáţ v systému PLMI+ pigmenty : okr světlý, čerň, umbra přírodní
 • OŠETŘENÍ BIOLOGICKÉHO NAPADENÍ: prostředek typu MUS. LICK. 61
 • ČIŠTĚNÍ: štětce, skalpel, mikroabrazivní metoda pískování (Sandmaster) Archifine blanc a noir, CORINDON blanc 220, 500, houbičky, kartáčky
 • SNÍMÁNÍ BAREVNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV z 19.století: skalpel, štětec, Sandmaster corindon blanc 500
 • KONSOLIDACE: v systému Wacker OH
 • PLASTICKÉ RETUŠE: PLMS + pigmenty (okr světlý, čerň, umbra přírodní)
 • BAREVNÉ RETUŠE: 3% roztok Primal AC33, + pigmenty