Profil

Osobní údaje

MgA. Šárka Macková, DiS.
Suchého 548, Hradec Králové
Telefon:  +420 724 417 192

Dosažené vzdělání

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků
1996 – 2000 ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové  – Výtvarné techniky
2000 – 2001 ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové  – Kamenosochařství
2001 – 2005 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice  – Konzervování a restaurování kamene
2005 – 2008 Vyšší odborná škola restaurátorská Brno  – Restaurování a konzervace malířských a dekorativních technik, titul DiS.
2008 – 2013 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování – Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů, titul BcA.
2013 – 2018 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování – Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
titul MgA.

Restaurátorská praxe

2021

Odkryv a konzervace malířské sondy v interiéru
Žacléř, Soukromý majitel, spolupráce s MgA. Barbora Viková

2020

Spolupráce při obnově mozaik z Hviezdoslavova náměstí
Bratislava, pod vedením – MgA. Barbora Viková

Restaurování 3 figur hudebníků, sádra
Smiřice, soukromý sběratel

2019

Malířské práce v kapli na Velehradě
Velehrad, pod vedením – MgA. Monika Wolfová, Pastiglia

Pomocné malířské práce při obnově a restaurování interiéru Sálu rady na Nové radnici, 2019-2020
Brno, pod vedením – MgA. Michaela Rychlá Navrátilová, Pastiglia

Realizace šablonových maleb, Beranův hostinec v Trávníčku
Bílá, pod vedením – Dipl. -Rest. Monika Veselá, spolupráce s Irena Ruml Fortelná

2018

Malířské práce při obnově místnosti domu čp. 107
Vysoké mýto, spolupráce s MgA. Barbora Viková

Obnova a restaurování místnosti 118/05 na Příhrádku 2018-2019
Pardubice, pod vedením – MgA. Barbora Viková

Malířské práce v Salla Terenně na zámku v Lysicích. 2018-2019
Lysice, pod vedením – MgA. Martina Poláková (Šimonová), Pastiglia

2017

Kamenická obnova a restaurování kamenného renesančního Onšova portálu
Prostějov, spolupráce s MgA. Pavla Jandová

Restaurování sgrafita na fasádě domu Rejskova, čp. 15
Prostějov

Malířské práce na obnově a restaurování ve sněmovním sále Ústavního soudu ČR,  2017-2018
Brno, pod vedením – Pavel Kučera , Pastiglia

2016

Obnova a restaurování kamenných podlahových mozaik v Minaretu
Lednice, pod vedením – MgA. Josef Červinka

2015

Restaurování sousoší Jana Nepomuckého se dvěma anděli
Stará Paka, Roškopov, diplomová práce

Restaurování nástěnné malby pohled na Paříž
Smiřice, soukromý majitel, olejová technika, kolem roku 1930

Restaurování nástěnné malby Národní divadlo
Smiřice, soukromý majitel, olejová technika, kolem roku 1930

2014

Restaurování sádrové jezdecké sochy Jana Žižky od Ladislava Beneše z roku 1923
Muzeum a galerie Orlických hor
školní práce

Restaurování sádrové sochy alegorie architektury od Ladislava Beneše z roku 1921
Muzeum a galerie Orlických hor
školní práce

Průzkum sousoší Jana Nepomuckého se dvěma anděli
Stará Paka, Roškopov
polychromovaný pískovec, diplomová práce

Restaurování polychromovaného barokního portálu
Broumovský klášter, spolupráce David Zeman

2013

Průzkum hlavy polychromované gotické madony ze 14. století
Paris (Francie)
INP – stáž Erasmus

Restaurování fragmentu alabastrové ruky z depozitáře v Louvru
Paris (Francie)
INP – stáž Erasmus

2012

Restaurování sochy anděla a vázy z brány kostela Sv. Jana Nepomuckého
Kutná Hora
Školní práce na Fakultě restaurování v Litomyšli
Bakalářská práce

Spolupráce na restaurování barokní kaple (17.století) v katedrále Notre-Dame des Doms
Avignon (Francie)
Atelier Jean-Loup Bouvier, spolupráce s: Cecille Auffret, Justine Boneaux a Agata
Dmochowska-Brasseur
Zero-grant student

2011

Restaurování polychromované architektury k soše Panny Marie Vambeřické
Choceň
Školní práce na Fakultě restaurování v Litomyšli
Spolupráce s: Pavla Perůtková

Spolupráce na restaurování gotické Rejskovy fontány
Kutná Hora
Školní práce na Fakultě restaurování v Litomyšli
Restaurování pole označeného v dokumentacích jako A1

Spolupráce na restaurování (fixace a plastická retuš ) nástěnných maleb od Josefa Navrátila v budově Poštovního muzea
Praha
Spolupráce s: Miroslav Kříţek a Monika Veselá

Spolupráce na restaurování gotického polychromovaného portálu katedrály Saint-Etienne
Sens (Francie)
Atelier Jean-Loup Bouvier, spolupráce s: Eliena Anjou, Cecille Auffret, Justine Boneaux a Agata Dmochowska-Brasseur
Zero-grant student

2010

Spolupráce na restaurování gotického alabastrového náhrobku biskupa a románského portálu kostela Saint-Sernin 
Belpech, Avignon (Francie)
Atelier Jean-Loup Bouvier, Agata Dmochowska-Brasseur– stáž Erasmus

Spolupráce na restaurování románských hlavic v klášteře Saint-André-le-bas
Vienne (Francie)
Atelier Jean-Loup Bouvier, Agata Dmochowska-Brasseur– stáž Erasmus

2008

Průzkum výmalby rytířského sálu
Zámek Bohutice
IMAGO v.o.s.

Restaurování gotických opěrných pilířů na kostele Sv. Václava
Mikulov
Spolupráce s: BcA. Petr Vojáček

2007

Spolupráce na restaurování gotických nástěnných maleb v kostele Sv. Mikuláše
Znojmo
IMAGO v.o.s.

Restaurování figurativního sgrafita z roku 1949 na budově Janáčkova hudebního ústavu Břeclav
IMAGO v.o.s., pod vedením ak. mal. Jana Knora
Spolupráce s: Terezie Kučerová a Petr Kribus

2006

Odkryv nástropních maleb v sakristii kostela Sv. Václava
Znojmo – Loucký klášter
IMAGO v.o.s

2005

Restaurování pískovcového „Pomníku padlých“ ve válce 1866
Chlum u Hradce Králové
Maturitní práce na SPŠKS v Hořicích

Jazykové znalosti

Francouzština – pokročilá znalost (slovem i písmem)
Angličtina – pokročila znalost (slovem i písmem)
Latina – základní znalost

Stáže

2010 (3 měsíce) ERASMUS PRAKTICKÁ STÁŽ Atelier Bouvier – Francie (Avignon, Belpech, Vienne)
2012  (3 měsíce) ZERO-GRANT STUDENT PRAKTICKÁ STÁŽ Atelier Bouvier – Francie (Avignon, Sens)
2013 (4 měsíce) ERASMUS STUDIJNÍ STÁŽ Institut National du Patrimoine (INP) – Francie (Paris)

Symposia a výstavy

06/2008 Klauzury 08 – školní výstava
06/2009 Sklizeň 09 – školní výstava
06/2010 Roční bilance FR – školní výstava
Figurama 2011
Figurama 2012

Další činnosti

2011 – Spolupráce na mapování drobných památek v okolí Kopidlnska realizovaného v rámci projektu „Inovace studijních programů Historické vědy Fakulty filozofické a Výtvarná umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/07.0188)